Basın Danışmanlığı

Basın Danışmanlığı

VERİLEN HİZMETLER
- Medya Danışmanlığı Hizmeti
- Kurumsal Basın Bülteni Hazırlanması
- Hazırlanan Basın Bülteninin medya kuruluşlarına iletilmesi ve takibi
- Basın Toplantısı Organizasyonu (Medyanın davet edilmesi)
- Toplantıya gelemeyen basın mensupları için haber hazırlanması ve daha sonra servis edilmesi
- Kurum Yönetimi ile özel röportaj çalışması yapması için Basın Mensupları ile temas kurulması
- Kurum Yönetimi ile haber yapılarak belirlenen bir basın mensuplarına ‘özel haber’ mahlası ile servis edilmesi
- Basın ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için projeler üretilmesi
- Kurumun sosyal sorumluluk vizyonu gereği yeni projelerin üretilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti
- Kurum adına çıkarılan ve çıkarılması planlanan gazete, dergi, afiş gibi çalışmaların hazırlanması, basımı ve dağıtımı